Το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, Ανοιχτή ...